Werknemers

Ben jij een (toekomstige) verkeersregelaar?

Werknemers info

Omdat het wegverkeer de komende jaren, ondanks diverse milieu maatregelen, steeds verder zal toenemen wordt de vraag naar gespecialiseerde verkeersregelaars groter. De reden hiervan is een grotere toename van wegwerkzaamheden en wegomleggingen om het wegennet aan te passen aan de dagelijkse verkeersstromen.

Deze wegwerkzaamheden moeten in goede banen worden geleid zodat de verkeershinder voor de weggebruiker tot een minimum gereduceerd wordt en er toch veilig doorgewerkt kan worden. De verkeersregelaars spelen hierin een steeds groter wordende rol in.

Ons werk

Sinds de taken met betrekking tot verkeersregeling van de politie steeds meer worden overgenomen door private bedrijven is er een explosieve vraag naar veiligheid en de basiskwaliteit van de verkeersregelaars. Mijn Verkeersregelaar heeft zich volledig gericht op het ter beschikking stellen van vakbekwame mensen die het vak van verkeersregelaar serieus uitoefenen.

Onze verwachtingen

Al onze medewerkers hebben dan ook navolgende basiskwalificaties die wij ook zelf erg belangrijk vinden:

  • VCA 
  • Beroeps-Verkeersregelaar pas
  • Gekozen voor het vak
  • Flexibel inzetbaar
  • Groot gevoel voor veiligheid

Niet direct noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen kwalificaties:

  • Humor
  • Beetje bijzonder
  • Feedback geven, maar ook krijgen
  • Begrijpen dat we allemaal hetzelfde willen.

Onze mensen

Hier is een impressie te zien van onze werknemers. Vind je dat je past? Reageer dan op onze vacature(s) en stuur direct je CV naar ons.

WhatsApp chat